Pengurus

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

( MGMP-PAI )

SMP SUB RANDUDONGKAL

Sekretariat : SMP Negeeri 1 Randudongkal Telp (0284) 584313 Randudongkal-Pemalang

 

SURAT KEPUTUSAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SMP SUB RANDUDONGKAL

NOMOR : 001 / MGMP-PAI / II  / 2014

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

( MGMP-PAI ) SMP SUB RANDUDONGKAL

PERIODE 2014 – 2018

 

MENIMBANG         :      1.Bahwa untuk meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan Guru Pendidikan Agama  Islam (GPAI) SMP sebagai Murabbi, Mualim dan Muadib   yang sejalan dengan dinamika peradaban manusia, diperlukan kemampuan professional secara personal maupun social menyangkut seluruh tugas formal dan kemasyarakatan

  1. Bahwa untuk meningkatkan kwalitaas Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMP yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas makro, diperlukan wadah sebagai media mencari solusi atas permasalahan yang muncul, maupun sebagai sarana komunikasi dan silaturrahmi yang berlingkup Sub Randudongkal.
  2. Bahwa untuk menunjang angka 1 dan 2 perlu ditetapkan susunan pengurus MGMP PAI SMP Sub Randudongkal melalui Keputusan Ketua MGMP PAI SMP Sub Randudongkal.

MENGINGAT          :      1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

  1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  2. Hasil Rapat Pengurus MGMP PAI Sub Randudongkal tanggal 6 Maret 2014..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN       :

PERTAMA              :          Mengangkat nama-nama yan tertuang dalam lampiran urat Keputusan ini menjadi pengurus MGMP PAI SMP Sub Randudongkal Periode 2014 – 2018.

KEDUA                  :          Memberikan tugas dan wewenang kepada Pengurus untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukan MGMP Pendidikan Agama Islam SMP Sub Randudongkal secara professional sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

KETIGA                  :          Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT              :          Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

 

                                                                                                           Ditetapkan di     : Randudongkal

                                                                                                           Pada Tanggal    : 6 Pebruari 2014

                              Mengetahui

                              Ketua MKKS SMP Sub Randudongkal,                     Ketua MGMP PAI,

 

 

KAHARUDIN, S.Pd                                            H.GHOZALI, S.Ag

                              NIP. 19651105 198803 1 019                              NIP. 19690404 200901 1 004

 

 

 

Lampiran           : Surat keputusan Ketua MGMP PAI SMP Sub Randudongkal

Nomor              : 002 / MGMP-PAI / II / 2014

Tanggal             : 6 Februari 2014.

SUSUNAN PENGURUS MGMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SMP SUB. RANDUDONGKAL

TAHUN 2014 – 2018

NO NAMA NIP JABATAN KETERANGAN
1 Drs. H. Mukhlisin, M.Si 19660702 199203 1 003 Penasihat Pengawas Pendais
2
  1. Chusnan S. Ag
Konsultan MGMP PAI SMP Sub RandudongkL Ka. SMP Islam Nurul Huda Mejagong
3
  1. Ghozali, S.Ag
19690404 200901 1 004 Ketua SMP N 1 Randudongkal
4 Abdullah, S.Ag 19701106 200901 1 003 Wakil Ketua SMP N 1 Belik
5 Edy Yudiarto,  S.Ag, M. Pd. I 19761122 200801 1 006 Sekretaris  I SMP N 2 Warungpring
6 Khairudin, S.Ag 19601006 198803 1 007 Sekretaris  II SMP N 1 Moga
7 Dra. Siti Bidayatul Hidayah 19750802 200701 2 012 Bendahara  I SMP N 1 Moga
8 Umi Latifah, S.Ag 19780228 200701 2 007 Bendahara  II SMP N 2 Belik
9 Hj. Fadilah, S.Ag 19690106 199802 2 005 Seksi Peningkatan Pembelajaran SMP N 2 Belik
10 Drs. Caryoto  

19650615 200501 1 002

 

Seksi Peningkatan Pembelajaran SMP N 5 Randudongkal
11 Drs. Nurhadi  

19631007 199203 1 004

 

Seksi Peningkatan Pembelajaran SMP N 2 Moga
12 Drs. Mukholidin 19650401 199512 1 002 Seksi Pengembangan Potensi Guru SMP N 1 Randudongkal
13
  1. Nurkholis, S.Pd.I
 

19581110 198403 1 013

 

Seksi Pengembangan Potensi Guru SMP N 3 Randudongkal
14 Agus Sugeng Riyadi, S.Ag 19731101 199802 1 001 Seksi Pengembangan Potensi Guru SMP N 1 Watukumpul
15 Syaiful Aziz, S.Ag  

19700507 200901 1 002

 

Seksi Kesejahteraan Anggota SMP N 4 Randudongkal
16 Abdul Aziz,S.Ag 19691007 200901 1 002 Seksi Kesejahteraan Anggota SMP N 2 Randudongkal

 

 

 

17 Zakki Afroni, S.Ag  

19770626 200801 1 014

 

Seksi Kesejahteraan Anggota SMP N 1 Watukumpul
18 Nadiroh, S.Ag  

19760415 200701 2 013

 

Seksi Kesejahteraan Anggota SMP N 3 Pulosari

 

                                                                                                           Ditetapkan di     : Randudongkal

                                                                                                            Pada Tanggal    : 6 Februari 2014.

                              Mengetahui

                              Ketua MKKS SMP Sub Randudongkal                      Ketua MGMP PAI,

KAHARUDIN, S.Pd                                          H.GHOZALI, S.Ag

                              NIP. 19651105 198803 1 019                              NIP. 19690404 200901 1 004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s